Foundation for the Preservation of Yungdrung Bön / གཡུང་དྲུང་བོན་ཉར་ཚགས་རིག་མཛོད།

Tag: nyamme sherab gyaltsen

665th Anniversary of Nyamme Sherab Gyaltsen – a Concise Life Story

Today Bönpos celebrate the 665th anniversary of Nyamme Sherab Gyaltsen (Tib. Mnyam-med Shes-rab rgyal-mtshan, 1356-1415), a reincarnation of an early Bönpo mahasiddha (Tib. grub-thob), Tonggyung Thuchen (Tib. Stong-rgyung mthu-chen).

Anniversary of Nyamme Sherab Gyaltsen (1356-1415)

Today we are celebrating the anniversary of Nyamme Sherab Gyaltsen, a great reformer of monastic Bön and founder of Menri Monastery which later became one of the most important Bönpo study and practice centres in Tibet. རྗེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབ། Prayer to Nyamme Sherab Gyaltsen བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བ་འདུས། DEC-HEN GYAL-PO KUN-ZANG GYAL-WA DÜ King of Great Bliss, who embodies the Knowledge of all the Buddhas, མི་བརྗེད་བཟུངས་ལྡན་ཤེས་རབ་སྨྲ་བའི་སེང་། MI-JE ZUNG-DEN SHE-RAB MA-WAI SENG Lion of Speech, Mawai Senge with infallible memory, འཛམ་གླིང་བོན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་མཉམ་མེད་པ། DZAM-LING BÖN GYI TSUG-GYEN NYAM-ME-PA Ornament of Bön unequalled in the world, ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། SHE-RAB GYAL-TSEN ZHAB LA SOL-WA-DEB O Great Sherab Gyaltsen, to you I…
Read more